Architekci
Architektura oraz architekci

budowa elektrowni o napedzie silnikiem cieplnym

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Pozornie wydaje się, że najbardziej celowa jest budowa elektrowni o napędzie silnikiem cieplnym. Jeżeli jednak obliczymy wydatki potrzebne do eksploatacji elektrowni, to okaże się, że elektrownia wodna, która wykorzystuje bezpłatną energię wody jest hardziej ekonomiczna i szybciej się zamortyzuje. Przyłączenie kołchozu do ogólnej linii przesyłowej wymaga budowy podstacji transformatorów, która obniża napięcie prądu. Koszt podstacji transformatorów o mocy 50 kilowatów wynosi 50XI00 = 5000 rubli. Całe urządzenie bez linii wysokiego napięcia będzie kosztowało 35000 rubli. Nakłady na urządzenie łącznie z linią wysokiego napięcia o długości 10 km i dwiema stacjami transformatorowymi (zwiększającą i zmniejszającą napięcie) po 50 kW każda będą wynosiły 30000 + 2 X 5000 + 10 OOOX 5 000 ,90 000 rubli Środki potrzebne na budowę elektrowni i urządzeń elektrycznych kołchoz czerpie bądź ,z funduszów własnych, bądź też korzysta z długoterminowej pożyczki udzielonej przez Sielchozbank l Bank Rolny. Sposób finansowania określony jest zarządzeniem Ministerstwa Rolnictwa Nr 1125 z dnia 12 czerwca 1948 r. Zarządzenie to mówi, że budowa rolniczych elektrowni i urządzeń elektrycznych realizowana jest na podstawie następujących zasad: 1. Elektrownie i urządzenia elektryczne obsługujące pojedyncze kołchozy – na rachunek środków własnych kołchozów i kredytu rolnego. Zbudowane elektrownie i urządzenie elektryczne pozostają własnością kołchozu. 2. Międzykołchozowe elektrownie i urządzenia elektryczne oraz kołchozowe i międzykołchozowe elektrownie oddające część produkowanej energii przedsiębiorstwom państwowym – kosztem wkładu pracy i środków kołchozów oraz przedsiębiorstw państwowych proporcjonalnie do ich udziału w użytkowaniu energii elektrycznej. Nakłady na budowę elektrowni i urządzeń elektrycznych powinny być uwzględnione w bilansach poszczególnych kołchozów i przedsiębiorstw zgodnie z wielkością ich udziału w użytkowaniu energii elektrycznej. 3. Elektrownie i urządzenia elektryczne obsługujące rolnicze ośrodki rejonowe, stacje maszynowo-ciągnikowe, sowchozy i inne przedsiębiorstwa państwowe – na rachunek kredytu komunalnego i środków budżetowych. . [podobne: , domy z drewna cena, odzież bhp, wypożyczalnia samochodów Warszawa ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: