Architekci
Architektura oraz architekci

Architekt odmiennych przestrzeni

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

z10317884QCybertecture-Egg--Bombaj--Indie--proj--James-Law-C[1]

Różne powody skłaniają ludzi do zostania architektami. Niektórzy marzą o ciekawej pracy, w której można się wykazać i nieźle zarobić. Owszem, w tym zawodzie najlepsi mogą liczyć na

naprawdę godziwe wynagrodzenie. Jeżeli ktoś lubi liczyć, rysować i szukać wciąż nowych źródeł inspiracji, na pewno odnajdzie się w tym zawodzie. Warto jednak pamiętać, że

architektura jest w zdecydowanej większości interesująca tylko dla samych architektów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Architektura – domy na wodzie

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

7[1]

Postawienie domu to dla wielu marzenie. Chcą mieć kawałek swojego miejsca na świecie. Zamiast kisić się w bloku, cieszyć się osobistym ogrodem. A zatem zainteresowanie budową

własnych, najlepiej wolnostojących, domów jest duże. Z biegiem lat inwestorzy szukają jednak nowych pomysłów na swoje cztery kąty. Read the rest of this entry »

Comments Off

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Dla zagadnień ogrzewniczych wilgotność powietrza zewnętrznego ma mniejsze znaczenie niż temperatura powietrza. zewnętrznego. Wskutek stałej wymiany powietrza wilgotność ta wpływa na wilgotność powietrza w pomieszczeniu; jedynie przy niskich temperaturach zewnętrznych i odpowiednio suchym powietrzu zewnętrznym wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach dla ludzi przy wietrzeniu naturalnym osiąga okresowe wartości poniżej 30% . Inne warunki panują w pomieszczeniach z wietrzeniem wymuszonym. Nawet w pomieszczeniach, w których wytwarza się para wodna, w zależności od wielkości wymiany powietrza, mogą wystąpić niepożądane niskie wilgotności powietrza. Read the rest of this entry »

Comments Off

ŚREDNIE ROCZNE ABSOLUTNE TEMPERATURY EKSTREMALNE POWIETRZA

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Średnie temperatury zimowe we wszystkich przytoczonych miejscowościach leżą kilka stopni powyżej zera. Jednak obliczenia zapotrzebowania ciepła potrzebne do projektowania urządzeń ogrzewczych nie opierają się na tej temperaturze, gdyż wtedy urządzenia zawodziłyby przy większych mrozach, ale opierają się na normie DIN 4701 i podanych w niej średnich najniższych temperaturach zimowych, które są prawie równe wartości średnich rocznych temperatur minimalnych dla dłuższego okresu czasu. Zgodnie z doświadczeniami, metoda taka daje wystarczającą gwarancję. że urządzenia również będą działały przy występujących w rzadkich przypadkach jeszcze niższych temperaturach, ponieważ szczyty temperatury minimalnej mogą być po- kryte wskutek pojemności cieplnej budynku i palenia bez przerw, Stosowanie najniższych absolutnych temperatur zimowych prowadziłoby do zbyt kosztownych urządzeń. Różnica między średnimi i absolutnymi najniższymi wartościami rocznymi wynosi dla większości miejscowości 9 – 11 oc, Wydaje się celowe umieszczenie w tej tablicy również średnich i absolutnych maksimów rocznych temperatury. Read the rest of this entry »

Comments Off

Przeciętna prędkość wiatru dla miesięcy zimowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Przeciętna prędkość wiatru dla miesięcy zimowych jest większa niż przeciętna prędkość dla miesięcy letnich. Zjawisko to tłumaczy się częstym występowaniem w zimie obszarów niskiego ciśnienia, gdzie silne spadki ciśnienia połączone są z dużymi prędkościami wiatru. Obszary niskiego ciśnienia przychodzące zazwyczaj z nad Oceanu Atlantyckiego rozszerzają się zwykle nad lądem stałym, więc prędkość wiatru w poszczególnych miejscowościach jest tym mniejsza, im dalej leżą one od brzegu morza. W takich miejscowościach jak Monachium i Norymberga występują zgodnie z tablicą znacznie słabsze wiatry niż w Hamburgu i Kilonii.
CZĘSTOTLIWOŚĆ KIERUNKOW WIATROW W NIEMCZECH Dla uzupełnienia danych o warunkach wietrznych w Niemczech należy jeszcze stwierdzić, z jakich stron świata najczęściej wieją wiatry. W tabelach klimatycznych podaje się zwykle częstotliwość kierunków wiatrów zgodnie z ośmiokierunkową różą wiatrów, wyrażając procenty całkowitej liczby obserwacji wiatru. Read the rest of this entry »

Comments Off

ZNACZENIE WIATRU W OGRZEWANIU BUDYNKÓW

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Podczas naporu wiatru zapotrzebowanie ciepła budynku zwiększa się w dwojaki sposób. Początkowo wraz ze wzrostem prędkości wiatru rośnie oddawanie ciepła przez konwekcję z powierzchni zewnętrznych. Przy dostatecznej jednak izolacji cieplnej ścian i dachów, udział zewnętrznego oporu przejmowania ciepła jest niewielki w całkowitym oporze przepływu ciepła, więc wpływ ten w praktycznym ogrzewaniu jest prawie nieodczuwalny, chyba że występują duże powierzchnie pojedynczo oszklonych okien. Główną przyczyną zwiększenia zapotrzebowania ciepła budynku, wystawionego na działanie wiatru, jest wzmożone wietrzenie samoczynne. Z jednej strony wpływ ten trzeba brać pod uwagę przy obliczaniu wielkości urządzenia ogrzewczego z drugiej strony należy uwzględnić go przy szacowaniu i ocenie zużycia opału dla budynku. Read the rest of this entry »

Comments Off

WIATR, PRĘDKOSĆ I KIERUNEK WIATRU

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Wiatr – poziomy prąd powietrza – występuje w najbardziej ścisłym związku z rozkładem ciśnień powietrza panującym w danej chwili na powierzchni ziemi, co jest uwidocznione dla większych obszarów – na przykład dla Europy – na ukazujących się co dzień mapach pogody. W bliskich ziemi warstwach powietrze przepływa z obszarów wyższego – ciśnienia powietrza do obszarów niższego ciśnienia. Prędkość wiatru zależy od wartości różnicy ciśnień powietrza, natomiast kierunek wiatru nie jest zgodny z kierunkiem spadku ciśnienia, ponieważ powietrze w swym ruchu doznaje odchylenia wywołanego obrotem ziemi. W stacjach meteorologicznych ustala się prędkość i kierunek wiatru równocześnie z pomiarami pozostałych czynników meteorologicznych. Pomiar prędkości wiatru w misek przeprowadza się znanym czaszowym anemometrem Robinsona, ustalenia kierunku wiatru sprawdza się za po- mocą chorągiewki wiatru. Read the rest of this entry »

Comments Off

UWZGLĘDNIANIE WILGOTNOŚCI POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO W URZĄDZENIACH WENTYLACYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Na wstępie zwrócono już uwagę, że w pewnych okresach czasu nie można zadowalająco spełnić warunków higienicznych klimatu pomieszczenia za pomocą urządzeń wentylacyjnych. które nie mają urządzeń do nawilżania i osuszania powietrza nawiewanego. Urządzenia takie zawodzą w pomieszczeniach dla ludzi, szczególnie zaś w okolicznościach niżej wymienionych: 1. Mała wilgotność powietrza zewnętrznego W zimie przy małym zagęszczeniu w pomieszczeniu, czyli przy niewielkim oddawaniu wilgoci przez osoby znajdujące się w pomieszczeniu. 2. Read the rest of this entry »

Comments Off

DOBOWY I ROCZNY PRZEBIEG CIŚNIENIA PARY I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Ciśnienie pary w powietrzu zewnętrznym leży zwykle poniżej ciśnienia nasycenia. Jedynie podczas mgły albo deszczu i to przeważnie w chłodniejszej parze roku osiąga się okresowo ciśnienie nasycenia i wskutek tego wilgotność względną 100%. Wartość ciśnienia pary zależy od ilości pary wodnej oddawanej w danym okresie z powierzchni ziemi do powietrza. Ilość pary wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, a zatem i przebieg ciśnienia pary w funkcji czasu musi zachowywać się podobnie jak temperatura powietrza, to znaczy w przebiegu dobowym osiąga się maksimum podczas wczesnych godzin popołudniowych, zaś vi okresie rocznym podczas najcieplejszych miesięcy, tj. w lipcu i sierpniu. Read the rest of this entry »

Comments Off

ZASADY FIZYCZNE

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Zgodnie z badaniami fizycznymi, promieniowanie słoneczne składa się z promieni o różnej długości fal. Chociaż promienie te są całkiem podobne, mogą one jednak – i to w zależności od długości ich fal ; wywoływać różne oddziaływania w naświetlanych ciałach. Odpowiednio też rozróżnia się: 1) promieniowanie oddziałujące chemicznie (długości fal ), < 0,4 fA. 2) promieniowanie niewidzialne albo promieniowanie świetlne (długości fal Je = 0,4 fA. – 0,75 fl) 3) promieniowanie ciemne albo cieplne (długość fal J. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries